JORDI GALLEGO PASTO es compromet a mantenir aquest lloc web actualitzat i precís. No obstant això, si us trobeu amb alguna cosa incorrecta o obsoleta, agrairíem que ens ho feu saber. Indiqueu on heu llegit la informació al lloc web. A continuació, ho analitzarem el més aviat possible. Envieu la vostra resposta per correu electrònic a: petards@lacaixadelstrons.cat.

We are not liable for loss as a result of inaccuracies or incompleteness, nor for loss resulting from problems caused by or inherent to the dissemination of information through the internet, such as disruptions or interruptions. When using web forms, we strive to limit the number of required fields to a minimum. For any loss suffered as a result of the use of data, advice or ideas provided by or on behalf of JORDI GALLEGO PASTO via this website, JORDI GALLEGO PASTO accepts no liability.

Any personal data you provide us with in the context of your response or request for information will only be used in accordance with our privacy statement.

JORDI GALLEGO PASTO farà tots els esforços raonables per protegir els seus sistemes contra qualsevol forma d’ús il·legal. JORDI GALLEGO PASTO implementarà les mesures tècniques i organitzatives adequades a aquest efecte, tenint en compte, entre altres coses, l’estat de la tècnica. Tanmateix, no serà responsable de cap pèrdua directa o indirecta que pugui patir un usuari del lloc web que es produeixi com a conseqüència de l’ús il·legal dels seus sistemes per part de tercers.

JORDI GALLEGO PASTO no assumeix cap responsabilitat pel contingut dels llocs web als quals es faci referència a un hiperenllaç o una altra referència. Els productes o serveis oferts per tercers estaran subjectes als termes i condicions aplicables d’aquests tercers.

All intellectual property rights to content on this website are vested in JORDI GALLEGO PASTO.

Copying, disseminating and any other use of these materials is not permitted without the written permission of JORDI GALLEGO PASTO, except and only insofar as otherwise stipulated in regulations of mandatory law (such as the right to quote), unless specific content dictates otherwise.

If you have any questions or problems with the accessibility of the website, please do not hesitate to contact us.